Novela daňového řádu zasahuje do mlčenlivosti daňových poradců

Hospodářská komora ČR je znepokojena návrhem novely daňového řádu, která odkazuje na evropskou úpravu administrativní spolupráce při správě daní a boje proti praní špinavých peněz. Novela totiž zasahuje do mlčenlivosti odborných subjektů (daňových poradců, advokátů, notářů) více zde

S novelou nesouhlasí též Komora daňových poradců, která se obává, že novela bude mít spíše kontraproduktivní efekt více zde

 

Zálohy na SP a ZP 2017

  • Minimální měsíční záloha  na SP 2061 Kč  – hlavní činnost
  • Minimální měsíční záloha na SP 825 Kč  – vedlejší činnost
  • Rozhodná částka pro vedlejší činnost 67756 Kč
  • Minimální měsíční záloha na ZP 1906 Kč

Zahraniční stravné 2017

Základní sazby zahraničního stravného se v roce 2017 mění jen u méně navštěvovaných zemí. Pro země Evropské unie zůstávají sazby až na výjimky stejné. Jen namátkou:

Slovensko, Polsko, Maďarsko 35 EUR

Německo, Rakousko, Francie 45 EUR

Velká Británie 40 GBP, USA 55 USD  (více zde)

Nově daň z nabytí nemovitých věcí

Od 1.11.2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně výhradně nabyvatel. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva. Změna se tedy bude týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovitosti došlo  1.11.2016 a později.

Mění se minimální mzda od 1.1.2017

Minimální mzda stoupne od 1.1.2017 na 11000 Kč měsíčně. Dojde také ke zrušení zvláštní sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem, bude tak platit stejná sazba pro všechny zaměstnance.

Nová aplikace Moje VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila pro své pojištěnce novou aplikaci s názvem Moje VZP. Aplikace umožňuje kontrolovat platby zdravotního pojištění i získávat přehledy vykázané péče. Také nabízí informaci o nedoplatcích na pojistném či historii plátců pojistného. Umožňuje elektronickou komunikaci pomocí jednoduché registrace (více zde).