Zahraniční stravné 2017

Základní sazby zahraničního stravného se v roce 2017 mění jen u méně navštěvovaných zemí. Pro země Evropské unie zůstávají sazby až na výjimky stejné. Jen namátkou:

Slovensko, Polsko, Maďarsko 35 EUR

Německo, Rakousko, Francie 45 EUR

Velká Británie 40 GBP, USA 55 USD  (více zde)

Nově daň z nabytí nemovitých věcí

Od 1.11.2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně výhradně nabyvatel. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva. Změna se tedy bude týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovitosti došlo  1.11.2016 a později.

Mění se minimální mzda od 1.1.2017

Minimální mzda stoupne od 1.1.2017 na 11000 Kč měsíčně. Dojde také ke zrušení zvláštní sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem, bude tak platit stejná sazba pro všechny zaměstnance.

Nová aplikace Moje VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila pro své pojištěnce novou aplikaci s názvem Moje VZP. Aplikace umožňuje kontrolovat platby zdravotního pojištění i získávat přehledy vykázané péče. Také nabízí informaci o nedoplatcích na pojistném či historii plátců pojistného. Umožňuje elektronickou komunikaci pomocí jednoduché registrace (více zde).

Varování před podvodnými SMS

Finanční správa ČR vydala varování před podvodnými SMS zprávami. Obsahem SMS je upozornění na nedoplatek na dani a číslo bankovního účtu, na který částku zaslat. Finanční správa se od upozornění distancuje a nabádá daňové poplatníky, aby na uvedenou SMS zprávu nereagovali.

Zálohy na SP a ZP 2016 (2017)

  • Minimální měsíční záloha  na SP 1972 Kč (2068 Kč) – hlavní činnost
  • Minimální měsíční záloha na SP 789 Kč (828 Kč) – vedlejší činnost
  • Rozhodná částka pro vedlejší činnost 64 813 Kč (67 977 Kč)
  • Minimální měsíční záloha na ZP 1823 Kč (1912 Kč)

Kontrolní hlášení

  • od 1.1.2016
  • plátci DPH – právnické osoby – za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce
  • plátci DPH – fyzické osoby  – ve lhůtě pro podání daňového přiznání tj. měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní čtvrtletně
  • za nesplnění povinností vysoké pokuty, které lze (nově) na základě žádosti prominout
  • podání pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně prostřednictvím Daňového portálu nebo datovou schránkou
  • více informací najdete zde