Daňové novinky v roce 2018

  • omezení paušálních výdajů u OSVČ
  • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě
  • srážková daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč)
  • elektronické prohlášení k dani

podrobněji zde

Zálohy SP a ZP 2018

  • Minimální měsíční záloha  na SP 2189 Kč  – hlavní činnost
  • Minimální měsíční záloha na SP 876 Kč  – vedlejší činnost
  • Rozhodná částka pro vedlejší činnost 71950 Kč
  • Minimální měsíční záloha na ZP 2024 Kč      více zde

Otcovská dovolená

Nově zaváděnou nemocenskou dávku – otcovskou poporodní péči – bude možné čerpat od 1. února 2018. Žádost o dávku se bude podávat na ČSSZ na předepsaném tiskopise, více zde.

Novela zákona o zaměstnanosti od 1.10.2017

Novela zákona o zaměstnanosti přináší mimo jiné tyto změny:

  • evidence plnění povinného podílu v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením – více zde
  • zákaz možnosti přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na základě dohody o provedení práce u uchazečů o zaměstnání – více zde

 

Darování krve nově

Novela zákona o daních z příjmů přináší změny v ocenění hodnoty odběru krve nebo jejích složek u dárce. Nově bude odběr oceněn částkou 3000 Kč, a to zpětně již pro rok 2017. Podrobnější informace najdete zde

Minimální mzda opět vzroste

Minimální mzda od roku 2018 vzroste na 12 200 Kč. U hodinové sazby to znamená nárůst na 73,20 Kč. Zároveň s tím vzroste také tzv. zaručená mzda . Více o této problematice najdete zde